Szkolenie

Szkolenia lotnicze 

Jesteśmy jednym z najdłużej działających ośrodków szkolących pasjonatów lotnictwa ultralekkiego w Polsce. Prowadzimy szkolenia lotnicze do świadectw kwalifikacji dla kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich i pilotów motolotni. Dzięki wykwalifikowanej  i utytułowanej kadrze instruktorskiej gwarantujemy profesjonalne szkolenie przy użyciu najnowocześniejszych samolotów i motolotni. Nasza oferta jest skierowana również do osób posiadających kwalifikacje lotnicze, którym oferujemy szkolenia doskonalące, specjalistyczne,  i przeszkolenia na nowy typ. Dzięki różnym  formułom szkolenia, dyspozycyjnej kadrze instruktorskiej oraz szerokiej flocie samolotów i motolotni możemy dopasować całe szkolenie do preferencji i ograniczeń czasowych kursanta. Szkoła Mikrolot jest wpisana do Ewidencji Podmiotów Szkolących prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pod numerem 85RPS-02/2013/2.

 

Szkolenie samolotowe:

Szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego (UACP)

Szkolenie składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC. Szkolenie teoretyczne w wymiarze 60 godzin obejmuje nauczanie z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Łączność
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Zasady lotu
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

i może odbywać się grupowo metodą stacjonarną lub indywidualnie metodą seminaryjną lub e-learningu.  
Szkolenie praktyczne do Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego  obejmuje minimum 28 godzin  lotu i jest poprzedzone przygotowaniem naziemnym. 
Głównymi elementami  szkolenia praktycznego są:

 • Loty do strefy i po kręgu,
 • Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym,
 • Przeloty nawigacyjne VFR.

W ramach szkolenia, kandydat na pilota musi wylatać 8 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego.
Wymagania wobec kandydata do szkolenia:

 • W przypadku osób niepełnoletnich, uwierzytelniona zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • Posiadanie orzeczenia lotniczo lekarskiego przed pierwszym lotem samodzielnym. 

Koszt szkolenia samolotowego teoretycznego wraz z materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej  wynosi 1700 zł brutto,
Koszt szkolenia praktycznego (28 h) wynosi 16.520 zł brutto*.

Uprawnienie instruktorskie INS(A) wpisywane do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego UACP

Składa się ze szkolenia teoretycznego obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń  z następujących przedmiotów:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • Metodyka szkolenia
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • Łączność radiowa
 • Zasady lotu
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Człowiek –możliwości i ograniczenia
 • Szczegółowe przypadki w locie –zagadnienie bezpieczeństwa latania
 • Przygotowanie do lotu i eksploatacja motolotni

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora może być rozpoczęte po ukończeniu szkolenia teoretycznego i obejmuje, co najmniej 8 godzin lotów metodycznych oraz co najmniej 1 godzinę kierowania lotami szkolnymi.
Po zakończeniu szkolenia, kandydat na instruktora samolotowego otrzymuje stosowne zaświadczenie i przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną ULC. 
Wydanie uprawnienia następuje  po zaliczeniu egzaminów i odbyciu nadzorowanej praktyki instruktorskiej.
Wymagania stawiane kandydatom na instruktora samolotu ultralekkiego 

 • ukończone 21 lat,
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie,
 • ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu UAP(L),
 • posiadać, co najmniej 200 godz. nalotu PIC - jako dowódca na samolotach ultralekkich.

Koszt szkolenia instruktorskiego teoretycznego  4800 zł brutto, szkolenia praktycznego 4640 zł*.

Uprawnienie do lotów nocnych VFR dla pilotów samolotowych

Szkolenie składa się z pięciogodzinnego kursu teoretycznego i pięciogodzinnego szkolenia praktycznego w lotach nocnych. Kandydat nie zdaje egzaminu przed LKE, uprawnienie jest wpisywane do dokumentu osobistej praktyki lotniczej  pilota samolotu.
Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania uprawnienia „Loty nocne VFR”:

 • Musi posiadać świadectwo kwalifikacji pilota samolotu (UACP) z ważnym uprawnieniem podstawowym UAP(L),
 • Uprawnienie do prowadzenia komunikacji radiotelefonicznej,
 • Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie,
 • Doświadczenie na typie, na którym będzie szkolony,

Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 500 zł a praktycznego (5h)  wynosi 3300 zł*. Wszystkie ceny brutto

Uprawnienie do lotów w przestrzeniach kontrolowanych (CVFR) dla pilotów samolotowych

Kurs składa się z sześciogodzinnego szkolenia teoretycznego w formie wykładu i szkolenia praktycznego na lotnisku  kontrolowanym. Uprawnienie jest wpisywane do dokumentu osobistej praktyki lotniczej  pilota w związku z tym kandydat nie zdaje egzaminu przed LKE. W trakcie szkolenia należy wykonać  dwa przyloty i odloty z lotniska kontrolowanego oraz  wykonać kręgi nadlotniskowe.
Wymagania wobec kandydata:

 • kandydat musi posiadać świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego (UACP), z ważnym uprawnieniem podstawowym UAP(L),
 • uprawnienie do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T.

Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 500 zł, praktyczne 590 zł/h lotu plus opłaty lotniskowe.  Wszystkie ceny brutto.

Szkolenie motolotniowe:

Szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP 

Składa się z części teoretycznej, praktycznej na ziemi oraz  w powietrzu i jest zakończone egzaminem państwowym przed egzaminatorem LKE. Szkolenie teoretyczne obejmuje 52 godziny nauczania z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o motolotni
 • Zasady lotu motolotni
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Łączność

Szkolenie teoretyczne może odbywać się indywidualnie  w formie zaocznej lub e-learningowej oraz w formie grupowej stacjonarnej lub zaocznej.
Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP wymaga wylatania minimum 25 godzin z czego 8 jako dowódca. 
Składa się z:

 • Loty do strefy i po kręgu,
 • Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym,
 • Przeloty nawigacyjne VFR.

Wymagania wobec kandydata do szkolenia na pilota motolotni:

 • W przypadku osób niepełnoletnich, uwierzytelniona zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • Wykształcenie minimum podstawowe. 

Koszt szkolenia motolotniowego teoretycznego wraz z materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej wynosi 1700 zł brutto,
Koszt szkolenia motolotniowego praktycznego (25 h)  wynosi 14.000 zł brutto*.

Szkolenie do uprawnień PHG(S) , czyli loty połączone ze startem i lądowaniem na wodzie, wpisywane do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni.

Kurs składa się z części teoretycznej, praktycznej i egzaminu przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Uprawnienie jest wpisywane do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni.Szkolenie teoretycznego  obejmuje nauczanie z następujących przedmiotów:

 • Budowa i wyposażenie motolotni z pływakami,
 • Prawo i procedury poruszania się po akwenach,
 • Zasady wykonywania lotów,
 • Bezpieczeństwo w lotach hydro.

Szkolenie praktyczne składa się z minimum 6 godzin lotu na następujące zadania:

 • Loty do strefy i po kręgu,
 • Sytuacje awaryjne,
 • Loty samodzielne po kręgu.

Wymagania wobec kandydata:

 • Musi posiadać świadectw kwalifikacji pilota motolotni z wpisem PHG (L),
 • Nalot ogólny na motolotniach minimum 100 h,
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiednie pilota dla motolotni.

Cena szkolenia teoretycznego wynosi 500 zł, praktycznego do ustalenia.

Uprawnienie do lotów w przestrzeniach kontrolowanych (CVFR) dla pilotów motolotni

Kurs składa się z sześciogodzinnego szkolenia teoretycznego w formie wykładu i szkolenia praktycznego na lotnisku  kontrolowanym. Uprawnienie jest wpisywane do dokumentu osobistej praktyki lotniczej  pilota motolotni w związku z tym kandydat nie zdaje egzaminu przed LKE. W trakcie szkolenia należy wykonać przyloty i odloty z lotniska kontrolowanego oraz kręgi nadlotniskowe.
Wymagania wobec kandydata:

 • kandydat musi posiadać świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP), z ważnym uprawnieniem podstawowym PHG(L),
 • 50 godzin nalotu ogólnego na motolotniach,
 • uprawnienie do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej R/T.

Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 500 zł, praktyczne 560 zł/h lotu plus opłaty lotniskowe. Szacowany koszt szkolenia praktycznego to ok 2800 zł. Wszystkie ceny brutto.

Uprawnienie do lotów nocnych dla pilotów motolotniowych

Szkolenie składa się z pięciogodzinnego kursu teoretycznego i minimum dwóch godzin lotów nocnych. Kandydat nie zdaje egzaminu przed LKE, uprawnienie jest wpisywane do dokumentu osobistej praktyki lotniczej  pilota motolotni.
Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania uprawnienia „Loty nocne VFR”:

 • Musi posiadać świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) z ważnym uprawnieniem podstawowym PHG(L),
 • 100 godzin nalotu ogólnego na motolotniach,
 • Doświadczenie na typie, na którym będzie szkolony,
 • Uprawnienie do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej  w przypadku lotów zorganizowanych; 

Koszt szkolenia teoretycznego wynosi 500 zł a praktycznego (2h)  wynosi 1300 zł*. Wszystkie ceny brutto.

Uprawnienie instruktorskie INS wpisywane do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP

Składa się ze szkolenia teoretycznego obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń  z następujących przedmiotów:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • Metodyka szkolenia
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • Łączność radiowa
 • Zasady lotu
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Człowiek –możliwości i ograniczenia
 • Szczegółowe przypadki w locie –zagadnienie bezpieczeństwa latania
 • Przygotowanie do lotu i eksploatacja motolotni

Szkolenie praktyczne obejmuje co najmniej 6 godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu, co najmniej 1 godzinę kierowania lotami szkolnymi oraz nauczanie posługiwania się radiostacją naziemną. Po zakończeniu szkolenia, kandydat na instruktora motolotniowego otrzymuje stosowne zaświadczenie i przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Wydanie uprawnienia następuje  po zaliczeniu egzaminów i odbyciu nadzorowanej praktyki instruktorskiej.
Wymagania stawiane kandydatom na instruktora motolotniowego:

 • Musi posiadać świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP), z ważnym uprawnieniem podstawowym PHG(L),
 • Mieć ukończone 18 lat,
 • Posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie,
 • Posiadać 150 godzin nalotu jako dowódca motolotni.

Koszt szkolenia teoretycznego  wynosi 4800 zł brutto.
Koszt szkolenia praktycznego wynosi 3300 zł brutto*.

*  Cena szkolenia przy założeniu wylatania przez szkolonego minimalnej ilości godzin przewidzianych programem. W przypadku nieopanowania umiejętności w minimalnym  czasie, cena szkolenia będzie powiększona o dodatkowo wylatane godziny wg obowiązującego cennika. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Sprzęt używany do szkolenia lotniczego:

Samolot Pipistrel Virus SW -prędkość przelotowa 250 km/h, silnik 100 KM, śmigło o zmiennym skoku, hamulce aerodynamiczne, klapy,  awionika Dynon Sky View, autopilot, radio, transponder z modem S, system ratunkowy, dopuszczony do wykonywania lotów VFR noc.

Samolot Aeroprakt A22L -prędkość przelotowa 160 km/h, silnik 100 KM, śmigło o stałym skoku, klasyczna zestaw awioniki, radio, transponder z modem S, system ratunkowy, zaczep do holowania szybowców i banerów. Samolot jest dopusczony do wykonywania lotów VFR noc.

Samolot 3Xtrim -prędkość przelotowa 150 km/h, silnik 80 KM, śmigło o stałym skoku, awionika Dynon, radio, transponder z modem C, FLARM,  Samolot jest dopusczony do wykonywania lotów VFR noc.

Motolotnia Air Creation  Tanarg 912 ES  silnikiem  Rotax 912 100 KM, skrzydło BioniX 13 z trymerem typu „gorset”,  glass cockpit MGL-Enigma, radio, transponder z modem S, GPS Garmin. Motolotnia jest dopuszczona do wykonywania lotów VFR noc


FAQ

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Jesteśmy profesjonalistami, lotnictwo to nasza pasja i praca. Ponad 37 –letnie doświadczenie w szkoleniu lotniczym, tysiące wylatanych godzin, setki wyszkolonych pilotów, tytuły mistrzów Świata, Europy i Polski zdobyte w sporcie mikrolotowym, najnowocześniejsze statki powietrzne, miła atmosfera, atrakcyjne ceny i brak ukrytych kosztów składają się na pełne zadowolenie naszych klientów. Sprawdź komu powierzasz swoje zdrowie i życie!

Od dłuższego czasu myślę o szkoleniu, jednak nigdy wcześniej nie leciałem(am) samolotem ani motolotnia i obawiam się czy nadaję się do latania?

Wystarczy zadzwonić i umówić się na kilkunastominutowy lot zapoznawczy i rozmowę z instruktorem. To do niczego nie zobowiązuje a z pewnością pomoże podjąć decyzję i zapoznać się z wrażeniami lotu.

Jakie dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem szkolenia?

Praktycznie żadne, wystarczy wypełnić dokumenty regulaminowe szkoły. W przypadku osób nieletnich będzie potrzebna zgoda przedstawiciela ustawowego potwierdzona notarialnie. Przed pierwszym lotem samodzielnym bedziesz musiał dostarczyć orzeczenie lotniczo – lekarskie jednak ten wymóg nie dotyczy pilotów motolotni.

Gdzie można zrobić badania lotniczo-lekarskie ?

Lista lekarzy uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich jest dostępna na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego – zobacz.

Jak długo trwa szkolenie teoretyczne i w jakiej formie może się odbyć?

Program szkolenia motolotniowego stacjonarnego przewiduje 50 godzin wykładów, natomiast program szkolenia samolotowego obejmuje 60 godzin. Dopuszcza się również szkolenie metodą zaoczną lub e-learningową. Szkolenie teoretyczne może być prowadzone równolegle ze szkoleniem praktycznym.

Jak długo trwa szkolenie praktyczne?

Długość szkolenia zależny jest przede wszystkim od dyspozycyjności ucznia i warunków atmosferycznych. Średnio jest to okres dwóch do trzech miesięcy. Jeśli chciałbyś odbyć szkolenie w trakcie urlopu, przy sprzyjającej pogodzie możemy ukończyć szkolenie praktyczne w  ok. 14 dni lotnych.

Gdzie odbywa się szkolenie praktyczne?

Szkolenie odbywa się na lotnisku w Toruniu EPTO i na lądowisku ok. 15 km od Torunia.

Ile godzin trzeba wylatać żeby ukończyć praktyczne szkolenie motolotniowe?

Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować: – nie mniej niż 25 godzin lotu, w tym co najmniej 8 godzin w charakterze dowódcy motolotni, 4 godziny lotu nawigacyjnego w tym co najmniej 1 przelot nawigacyjny, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu.

Ile godzin trzeba wylatać żeby ukończyć praktyczne szkolenie samolotowe?

Co najmniej 28 godzin lotu;
- w tym, co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego;
- z czego, co najmniej 4 godziny lotu nawigacyjnego, w tym przelot nawigacyjny co najmniej 150 km, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu.

Na jakim sprzęcie będzie dobywać się szkolenie motolotniowe?

Szkolenie podstawowe odbywa się na motolotni Tanarg 912 ES ze skrzydłem BioniX 13 i glass-cockpit'em.

Na jakim sprzęcie będzie dobywać się szkolenie samolotowe?

Podstawowe szkolenie odbywa się na samolocie 3Xtrim, Aeroprakt lub Topaz. Szkolenie zaawansowane może odbywać się na samolocie Pipistrel Virus SW wyposażonym w glass-cockpit i autopilota.

Co oznacza skrót UACP?

Z ang. ultralight aircraft pilot – czyli pilot samolotu ultralekkiego.

Co oznacza skrót PHGP?

Z ang. powered hang glider pilot – czyli pilot motolotni.

Jak wygląda egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji i gdzie się on odbywa?

Egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji zdaje się przed Egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Składa się z części teoretycznej (test wyboru) i części praktycznej –lotu. Egzamin odbywa się w siedzibie Szkoły przy użyciu statków powietrznych używanych podczas szkolenia.

Jaka jest zdawalność egzaminów państwowych na świadectwo kwalifikacji?

W czasie naszej kilkunastoletniej działalności szkoleniowej możemy pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów przez naszych uczniów.

Po co jest świadectwo radiooperatora i gdzie zdaje się egzamin radiowy?

Świadectwo Radiooperatora i odpowiedni wpis w świadectwie kwalifikacji upoważnia jego posiadacza do prowadzenia łączności radiotelefonicznej w ruchu lotniczym. Po odbytym szkoleniu i zdaniu egzaminu z radiem, uczeń występuje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie ww świadectwa.

Jakie uprawnienia posiada pilot motolotni? i jakie może wykonywać loty po zdaniu egzaminu i odebraniu świadectwa kwalifikacji?

Pilot po odebraniu druku świadectwa kwalifikacji może wykonywać loty samodzielne w przestrzeni klasy G. Dopiero po uzyskaniu 100 godzin nalotu dowódczego jest upoważniony do wykonywania lotu z pasażerem. Przestrzeń klasy G: od poziomu tereny do Flight Level 95 (wysokości ok 2900 m) z wyłączeniem stref kontrolowanych w okolicach lotnisk komunikacyjnych , lotnisk wojskowych, stref niebezpiecznych, poligonów, obszarów objętych ochroną itp.

Jakie uprawnienia posiada pilot samolotu ultralekkiego i jakie może wykonywać loty po zdaniu egzaminu i odebraniu świadectwa kwalifikacji?

Pilot po odebraniu druku świadectwa kwalifikacji może wykonywać loty w przestrzeni klasy G, może również zabrać na pokład pasażera. Przestrzeń klasy G: od poziomu tereny do Flight Level 95 (wysokości ok 2900 m) z wyłączeniem stref kontrolowanych w okolicach lotnisk komunikacyjnych , lotnisk wojskowych, stref niebezpiecznych, poligonów, obszarów objętych ochroną itp.

Gdy po zdaniu egzaminu nie będę posiadał(a) własnego sprzętu mogę wypożyczać go ze Szkoły?

Tak, istnieje możliwość wypożyczenia motolotni lub samolotu ultralekkiego.

Czy na podstawie orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy I i II można wykonywać loty na ultralekkich statkach powietrznych lub motolotniach?

Tak, zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 2 rozporządzenia MTBiGM z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 372) – wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji lub je posiadająca spełnia wymagania w zakresie sprawności fizycznej i psychicznej dla orzeczenia klasy I lub II.

Czy po zakończeniu szkolenia mogę liczyć na pomoc instruktorów Ośrodka przy zakupie sprzętu i przygotowaniu własnego lądowiska?

Opieka nad świeżo upieczonym pilotem nie kończy się w momencie zdania egzaminu. Dbamy o to by każdego z naszych uczniów wprowadzić w świat lotniczy i stworzyć mu bezpieczne warunki do samodzielnego latania. Pomagamy w znalezieniu lotniska bądź lądowiska, doradzamy przy zakupie nowego bądź używanego sprzętu, przygotowujemy niezbędną dokumentacje i prowadzimy obsługę techniczną statków powietrznych. Każdy z naszych kursantów który zakończył proces szkolenia może bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach teoretycznych tzw. „odświeżających”.

Ile kosztuje szkolenie samolotowe?

Szkolenie praktyczne to cena ok. 16 520 zł.* Program szkolenia przewiduje minimum 28 godzin lotu. Koszt pełnej godziny lotu to 590 zł brutto. Na tą cenę składa się: paliwo, wynajęcie samolotu, ubezpieczenia, opłaty lotniskowe, wynagrodzenie instruktora, odprawa przed i po locie oraz podatki. W naszym ośrodku czas lotu ucznia rozlicza się od chwili startu do lądowania. Nie wliczamy do niego czasu grzania silnika! Koszt szkolenia teoretycznego zależny jest od formy i ilości osób i wynosi ok. 1700 zł. *- cena odnosi się do minimalnej liczby godzin lotu. Całkowity koszt szkolenia zależy od ilości wylatanych godzin niezbędnych do zdobycia umiejętności.

Ile kosztuje szkolenie motolotniowe?

Szkolenie praktyczne to cena ok. 14 000 zł.* Program szkolenia przewiduje 25 godzin lotu. Koszt  godziny to 560 zł brutto. Na tą cenę składa się: paliwo, wynajęcie motolotni, ubezpieczenia, opłaty lotniskowe, wynagrodzenie instruktora, odprawa przed i po locie oraz podatki. W naszym ośrodku czas lotu ucznia rozlicza się od chwili startu do lądowania. Nie wliczamy do niego czasu grzania silnika i kołowania! Koszt szkolenia teoretycznego zależny jest od formy i ilości osób i  wynosi ok. 1700 zł. *- cena odnosi się do minimalnej liczby godzin lotu. Całkowity koszt szkolenia zależy od ilości wylatanych godzin niezbędnych do zdobycia umiejętności..

Jakie są dodatkowe koszty szkolenia?

Poza opłatami za szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydat musi zrobić badania lotniczo-lekarskie u których cena wynosi ok 300 zł. Kandydaci na pilotów motolotni są zwolnieni z obowiązku posiadania badań.

Ile kosztuje egzamin na świadectwo kwalifikacji?

Opłaty lotnicze za: egzamin teoretyczny, za egzamin praktyczny i wydanie świadectwa kwalifikacji wynoszą łacznie ok 300 zł i wnosi się je na konto Urzedu Lotnictwa Cywilnego. Dodatkowym kosztem towarzyszącym egzaminowi jest wynajęcie statku powietrznego na czas lotu egzaminacyjnego.

Czy żeby latać motolotnią trzeba mieć badania lotniczo -lekarskie?

W związku z komunikatem opublikowanym przez Urząd Lotnictw Cywilnego od dnia 10 sierpnia 2014 r. piloci motolotni wykonujący lotu samodzielnie lub kandydaci na pilotów motolotniowych nie podlegają wymogowi posiadania badań lotniczo lekarskich.
Wymóg posiadania badań lotniczych dotyczy pilotów motolotniowych wykonujący czynności lotnicze na podstawie posiadanego uprawnienia instruktorskiego, uprawnienia do lotów z pasażerem oraz uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.
Logo Facebook