Kurs na instruktorów motolotniowych 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich pilotów motolotniowych do wzięcia udziału w kursie instruktorskim, który odbędzie się w terminach od 29.01.2017 do 05.02.2017 oraz 17 -22. 02.2017 w Toruniu. W ramach szkolenia teoretycznego przewidziane jest 130 godzin wykładów. Szkolenie praktyczne odbędzie się w kwietniu i obejmie 6 godzin lotów metodycznych.

Wymagania stawiane kandydatom na instruktora motolotniowego:

  • Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP), z ważnym uprawnieniem podstawowym PHG(L),
  • Ukończone 18 lat,
  • Orzeczenie lotniczo-lekarskie,
  • Posiadanie (udokumentowane) minimum 150 godzin nalotu jako dowódca motolotni.

Łączny koszt szkolenia  wyniesie 5450 zł brutto. (teoria  3000 zł, praktyka 2450 zł)

Więcej szczegółów można znaleźć tu lub uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer 512 142 587.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mikrolot@mikrolot.pl


Logo Facebook